Primo Giorno


Rappresentazione su tela 50x70 di Mimmo Ganci Chiodo (Primo giorno)
In mostra presso la Pro-Loco di Alimena

Testo

San Giuseppi un jornu stannu
'ntra la chiazza 'n Nazaretti
pi so' affari camminannu
senti 'u sonu di trummetti
senti leggiri un edittu
ca lu cori assi cci ha afflittu.
Chistu edittu cuntinia
ca ognunu d'ogni statu
iri a scrivirisi duvia
a la propria citati
e un tributu poi pagari
quarchi summa di dinari.

A sta nova infausta e ria
San Giuseppi cuntristatu
Ji a la casa e a Maria
ccussi cci dissi adduluratu
«Oh! Chi nova dulurusa
Ji vi puurtu amata spusa!
Oh! Che edittu pubblicaru
'ntra la chiazza or ora 'ntisi
Gran camminu divu fari,
e patiri alcuni spisi
e ij afflittu ppi ubbidiri
a Betlemme divu iri.

Divu iri a Betlemme,
stu viaggiu divu fari
o sia sulu o ccu vui insiemi
sempri peni aju a pruvari.
O sulu o accumpagnatu
sarò sempri adduluratu.
Su ji vi lassù: ahi! Pena mia
sentu spartirimi lu cori!
Si vi portu in cumpagnia,
Oh cchi pena e crepacori!
E cchi fari nnu sacciu ancora;
l'unu e l'autru assai m'accora.

A st'affettu dulurusu
di lu spusu so' dilettu
ccu paroli assai amurusi
cci rispunni tutt'affettu:
La divina voluntati
ccussì voli ca partemu,
vegnu unni mi purtati
nun fa nenti si partemu
Jamuninni tutti dui
avrà Diu cura di nui.
Si lu nostru Imperaturi
nni cumanna di partiri
lu duvemu ubbidiri.
Cori granni, o spusu miu,
ccussi voli lu miu Diu.

Ebbiva Maria Giuseppi e Gesuzzu
Ebbiva Maria Giuseppi e Gesù