Terzo Giorno


Rappresentazione su tela 50x70 di Mimmo Ganci Chiodo (Terzo giorno)
In mostra presso la Pro-Loco di Alimena

Testo

Già disposta di partiri
la Gran Vergini Maria
a lu spusu misi a diri
nginucchiata umili e pia:
«Chista grazia facitimi
sposu miu binidicitimi».

San Giuseppi a chistu eccessu
D'umiltati senza pari,
Ripugnannu ntra se stissu
Nun sapia chiddu chi fari;
Ma furzatu a voti spissi
Cù umiltà la benedissi.

Doppu st'attu d'umilitati
S. Giuseppi parra e dici:
«Spusa mia cuntenti stati
ca cu vui sugnu felici;
però suli partiremu
ntrà la strata ca faremu.

Arrivati in Betlemmi
passerà lu nostru affannu
pirchì certu cu vui nsemi
tutti a nui ricivirannu.
Aju dda tanti parenti
buoni amici e cunuscenti.

Li miei amici e li parenti
in vidennuci affacciari
Tutti allegri e risulenti
nni virrannu ad incuntrari.
Beni assai nni trattirannu
cera bona nni farannu

Nni farannu ripusari,
si nui stanchi arriveremu.
Ni darannu di mangiari
si pri via nui suffriremu,
Comu speru a sensu miu
si lu voli lu miu Diu.

Ma la savia Maria
cu un suspiru dulurusu
ca chiùi affanni prividia
cussi parra a lu so spusu:
«O miu spusu si farà
la diurna vuluntà».

Quantu Diu voli e disponi
sia la nostra cuntintizza,
nun tinemu afflizioni,
ne curamu, no, alligrizza.
Sa la nostra cunfidenza
la Divina Pruvvidenza.

Si saremu rifiutati
e di tutti scunusciuti
o saremu rispittati
e di tutti benvuluti,
dirò sempri, spusu miu,
«Vi ringraziu, miu Diu».