Quinto Giorno


Rappresentazione su tela 50x70 di Mimmo Ganci Chiodo (Quinto giorno)
In mostra presso la Pro-Loco di Alimena

Testo

Siguitavanu lu viaggiu
S. Giuseppi cu Maria
suppurtannu ogni disagili
ogni affannu e travirsia.
E tu ingratu e scunuscenti
si patisci ti lamenti.

Cincu jorna di caminu
far'insemi bisugnaru
camminannu di continuu
senza aviri nuddu riparu.
Stanculiddi ed affannati
puvireddi e disprizzati.

Pensa tu lu vicchiareddu
quantu lass¨ e stancu sia
caminannu puvireddu
sempri a pedi pri la via.
La spusa riguardava
affannatu suspirava.

Chi viaggiu dulurusu
ca fu chistu pri Maria!
NtrÓ l'nfernu rigurusu
ntrÓ lu friddu e la stranýa
la Signura di lu Celu
ntrÓ muntagni, jazzu, jelu!

Binchý l'Angili assistianu
rispittusi li guardavanu
li timpesti ca facianu
troppu assai li turmintavanu.
Viaggiava mudistedda,
agghiazzata, ngriddutedda.

Su custritti a ripusari
di li staddi ntrÓ l'agn¨ni,
e ntrÓ funnachi alluggiari
sti cilesti e gran pirsuni.
Oh ch'eccessu d'umiltÓ!
Chi nun chianci pri pietÓ?

Senza chiantu cu po' stari.
riflettennu, chi? Maria
Ŕ custritta ad abitari
di animali ncumpagnýa.
Quantu affruntu Maria senti
misa in menzu a tanta genti.

Per˛ quantu vosi Diu
cu pacenza suppurtau,
ogni pena, affannu riu
suppurtannu stu disagili
finiu in tuttu lu viaggiu!