Sesto Giorno


Rappresentazione su tela 50x70 di Mimmo Ganci Chiodo (Sesto giorno)
In mostra presso la Pro-Loco di Alimena

Testo

Stanculiddi su arrivati
doppu tanta longa via
già traseru a la citati
menzi morti a la stranìa;
ma si tu ci porti affettu,
mettitilli ntrà lu pettu.

Vannu spersi pri li strati,
nudda casa hannu truvatu,
lu risettu in caritati,
di li genti c'è nigatu
e di tutti su affruntati,
comu vili su cacciati.

Doppu tantu camminari,
nun avennu stanza avuta,
jeru a scrivirisi pri pagari
a lu Re lu so' tributu.
Sicutannu poi a circari
quarchi alloggiu, di truvari.

Ma nun sentinu, e spissu indarnu,
nun li vonnu l'almi audaci
e Giuseppi nell'internu
nun.putia darisi paci,
e chiancennu ripitia:
«Ch'aju a fari, amuri miu»?

Ntrà lu chianciri pinsau
chi dda c'era na pusata
pri unni poi s'incammunau
cu Maria so' spusa amata.
Junci e vidi nfrattarìa
nun c'è locu a l'osteria.

Na stadduzza era vacanti
ma Giuseppi nun è cuntenti
ddà s'accommoda un'istanti
cu Maria stanca e languenti.
A lu scuru stanchi e amari
si jittaru a ripusari.

Però allura su cacciati
pirchì vinniru autri genti.
Si parteru addulurati
affruntati veramente
S. Giuseppi assai chiancennu
cussi afflittu ja dicennu:

«Dunca finu n'è nigatu
chistu miseru risettu?».
A Giuseppi sfurtunatu
sta disgrazia mai s'ha lettu.
«Spusa mia, cara signura
e sta notti unni ni scura?

Su quattr'uri di la notti
già nui semu rifiutati.
Aju fattu quantu potti,
spusa mia pacenza aviti.
Nun ni voli nuddu ancora
jamuninni dunca fora».