Nono Giorno


Rappresentazione su tela 50x70 di Mimmo Ganci Chiodo (Nono giorno)
In mostra presso la Pro-Loco di Alimena

Testo

Misa già in orazioni
la gran Vergini Maria
cu na gran divozioni
a Gesù pinsannu ja,
e pinsava ca a lu friddu
nascirà Diu picciriddu.

«Comu mai - dici chiancennu
lu gran Diu di majstati
di li Rè lu Rè tremennu
ntrà lu friddu nascirà?».
Lu Signuri di lu celu
comu nasci ntrà lu gelu?

O, miu Diu di gran ricchizza,
comu nasci puvireddu?
Sarà veru, o mia biddizza,
ca ti viu ngridduteddu?
Ca di friddu trema e mori
nun mi basta, no, lu curi.

Si di nasciri cunveni
pirchì nun nasci ntrà palazzi?
Pirchi tu nun ti nni veni
cu gran pompi, cu granni sfarzi?
Lu to summu e granni amuri
ti fa nasciri in duluri.

Via ca tardi, o figliu miu,
prestu, pì'estu, nasci fora.
Quannu nasci e quannu, o Diu
renni saziu stu me cori?
Figliu beddu e duci assai
quannu, quannu, nascirai?

Quannu oh! Quannu nascirai?
Quannu st'ura vinirà?
Quannu tu cunsulirai
l’infilici umanità?
Quannu, o beni miu dilettu,
t'haiu a stringiri a lu pettu?».

Ntrà st'affetti e ntrà st'amuri
la gran Vergini biata
tutta focu e tutta arduri
fu in estasi elevata
e gudennu lu so' Diu
a Gesuzzu parturiu.

Natu già lu gran Missia
misi a chianciri e ngusciari
e la Vergini Maria
misi ancora a lacrimari.
Lu pigliau cu summu affettu
e lu strinciu a lu so' pettu.

S. Giuseppi si risbiglia
già di l'estasi profunna,
e cu duci meraviglia,
si stupisci e si cunfunni.
Curri prestu spavintatu
e a Gesuzzu vitti natu.

Oh! Pinsati chi cuntentu!
Chi grannissima alligrizza!
Si scurdau di lu so stentu
pri la summa cuntintizza,
e cu tanti so' piaciri
accussì si misi a diri:

«Chi furtuna fu la mia!
Oh chi onuri appi ji!
D'adurari cu Maria
a stu locu lu miu Diu!
O Maria santa e mia signura
ji vi fazzu la bonura.

O chi figliu aviti fattu!
Oh chi bedda criatura!
Quanto è beddu, vagu, intattu!
La sua faccia m'innamura!
Chi su amabili sti giglia!
Oh che bedda sta vuccuzza!

A la matri cci assumiglia.
Oh chi ucchiuzzi spiritusi!
Oh chi lingua ncarnatedda!
Veramenti beddu siti!
La pirsuna tutta è bedda!
Tu si beddu, figliu miu;
ma cchiui beddu ca si Diu!