Ottavo Giorno


Rappresentazione su tela 50x70 di Mimmo Ganci Chiodo (Ottavo giorno)
In mostra presso la Pro-Loco di Alimena

Testo

Poi chi già purificau
S. Giuseppi chiddu locu
cu l'ingegnu ca purtau
jetta luci, adduma focu.
E poi dici: «Arricriativi,
spusa mia, scardativi».

S'assittaru tutti dui
'nterra e 'npostu di lu focu
e, nun putennu stari cchiui,
si cibaru qualchi pocu.
Ma cu granni divuzioni
fa la sua culazioni.

Pri ubbidiri a lu so' spusu
Maria santa si cibau
c'autru cibu cchiui gustusu
a se stissa priparau,
e pinsannu sempre sta
a, lu partu chi farà.

Già finuti di mangiari
a Diu grazii rinneru
e in ducissimu parrari
tutti dui si trattineru.
Discurrennu un pocu pri unu
di l'amuri di Diu omu.

Oh! Pinsati chi parali
tinnirissimi dicianu
si infiammavunu lu cori
quantu cchiui nni discurrìanu,
ammirannu cu firvuri
di Gesù lu summu amuri.

Canuscennu poi Maria
junta già l'ura filici
ca Diu nasciri duvìa
a lu spusu acussì dici:
«Troppu è notti, ritirativi
va durmiti e ripusativi».

S. Giuseppi a la Signura
ca durmissi ci prigau
ci addubbau la mangiatura
cu li robbi ca purtau.
Si ritira poi a na gnuni
di ddu poviru gruttuni.

Ma Giuseppi nun durmiu
ma cu granni divuzioni.
nginucchiuni umili e più
misi a fari orazioni,
e in estasi elivatu
a Gesù poi vitti natu.

Mancu dormi, no, Maria
ma di Diu chiamata allura
nfirvurata pronta e pia,
si nginocchia, l'ama, l'adura.
O granni spusi furtunati
pri mia misiru prigati!